Custom Search

Wish All of You Happy Chinense New Year and Happy Holiday!!

GONG XI FA CAI

Teruskan>>>>>

Panduan Peperiksaan SPM Prinsip Akaun 2008

Maklumat daripada Cg Ghazali menyatakan bahawa “Perubahan 2008 bagi Kertas 2 SOALAN 2 dan 3 dari tajuk-tajuk `Anchor Item’ LCCI dan ACCA (PP, Perkongsian,Rekod Tak Lengkap, Ak Kelab, Ak Kawalan) Soalan 1, 4, 5 dan 6 dari tajuk-tajuklain.”.

Ini bermakna 2 SOALAN yang akan digunakan untuk penilaian gred
LCCI-ACCA ialah SOALAN 2 dan SOALAN 3. Di mana tajuk-tajuk (Anchor Item) yang
akan dikemukakan untuk tujuan tersebut adalah terdiri daripada topik-topik
berikut :

1. Penyata Kewangan
2. Perkongsian
3. Rekod Tak
Lengkap
4. Akaun Kelab dan Persatuan
5. Akaun Kawalan

SOALAN 1 :Dokumen sumber
SOALAN 4, 5, dan 6: Topik-topik lain.

Terima kasih
Cg Ghazali.Subjek Prinsip Perakaunan merupakan ilmu kemahiran / tenikal. Oleh itu LATIHAN memainkan peranan yang sangat penting, semakin banyak latihan dibuat semakin meningkatlah KEMAHIRAN kita, seterusnya KEFAHAMAN bertambah. Sekiranya ada masalah terus BERTANYA rakan / guru. Sentiasa dapatkan BIMBINGAN daripada guru.

Teruskan>>>>>

Jadual Analisis Soalan Prinsip Perakaunan SPM Tahun Lepas
Jadual di bawah disediakan untuk menbantu calon- calon membuat analisasi kertas tahun lepas dengan mudah.
                
  Bab 2004 2005 2006 2007  
  K1K2K1K2 K1K2K1K2 
            
  Tingkatan 4           
 1Pengenalan 4 3  1 2  
 2Aset, liabiliti, Ekuiti pemilik, Hasil dan Belanja3 2 7 4  
3Lejar2  3 2 2   
 4 Dokumen perniagaan sebagai sumber rekod perakaunan 2S11S1 3S11S1 
5Buku catatan pertama4  9 3 3  
6Imbangan Duga1 1 2 1  
  7Penutup akaun dan penyediaan penyata kewangan (tanpa pelarasan)-keempunyaan tunggal4S4 3S23 6S3 
8Pelarasan pada tarikh imbangan 
 9Penyata kewangan dengan Pelarasan 
            
 Tingkatan 5          
10Akaun Kawalan 1 1 2 1  
11 Pembetulan kesilapan2   2 2  
12Penyata penyesuian bank1 1 1S31  
13Belanjawan tunai
1
S31 1  S4 

14Perkongian4S23S53S23S2 
15Pembubaran Perkongsian 
16Syarikat Berhad3 4S43S42  
17Rekod tak lengkap1 2 2  4S6 
18Akaun kelab dan persatuan3 1S63 2S5 
19Perakaunan untuk pengeluaran3S51S31 2  
 20Perakaunan kos: Analisasis kos volume untung  1 1S6   
21Tafsiran penyata kewangan1S63  S53  
 22Pengunaan komputer dalam perakaunan      1  
           

Teruskan>>>>>