Custom Search

Konsep and prinsip perakaunan asasKonsep perakaunan yang juga dikenali sebagai konvensyen perakaunan merupakan andainan yang diterima secara umum. Ia terdiri daripada berikutnya:-

Wang sebagai ukuranHanya urus niaga yang boleh diukur dalam nilai mata wang boleh direkodkan dalam buku catatan. Di negara kita, unit mata wang ialah Ringgit Malaysia (RM) and sen.Prinsip catatan berguSetiap urus niaga akan direkodkan dalam dua akaun yang berlainan pada masa yang sama dengan jumlah nilai yang sama di mana satu akaun didebitkan and satu lagi dikreditkan.Entiti barasinganPemilik perniagaan dan perniagaan merupakan entity yang berasingan. Oleh itu, transaksi-transaksi peribadi tidak boleh dicatatkan dalam buku catatan perakaunan syarikat.Tempoh perakaunanHayat perniagaan dibahagikan kepada jangka masa atau tempoh yang tertentu. Contohnya setahun atau setengah tahun.Kos sejarahSemua urus niaga harus direkod mengikut harga belian.Badan berterusanPerniagaan diandaikan akan beroperasi secara berterusan untuk suatu jangka masa yang tidak terbatas.PemadananHasil yang diperoleh harus dipadankan dengan belanja yang dikenakan dalam tempoh perakaunan yang sama.Ketekalan
Apabila sesuatu kaedah perakaunan digunakan, kaedah tersebut tidak harus ditukar tanpa sebab yang munasabahMaterialitiPelarasan tidak perlu dibuat untuk perkara-perkara yang remeh-temeh.

0 ulasan:

Catat Ulasan