Custom Search

Jenis bentuk organisasi perniagaan di Malaysia

In Malaysia, ketiga-tiga bentuk perniagaan, iaitu milikan tunggal, perkongsian, dan syarikat berhad mempunyai ciri-ciri tersendiri. Jadual di bawah meringkaskan ciri-ciri dan perbezaan yang terdapat pada ketiga-tiga bentuk perniagaan ini.

Milikan TunggalPerkongsianSyarikat Berhad
Ciri-ciriSyarikat Sendirian BerhadSyarikat Awam Berhad
1Bilangan ahliSeorang sahajaBiasa 2-202 -50Minimum 2 dan tidak ada had maksimum
2Akta kawalanTiadaAkta Perkongsian 1961Akta Syarikat 1965
3Sumber modalSimpanan sendiriSumbangan pekongsiTerbitan saham kepada pemegang saham tertentuTerbitan saham kepada orang ramai
4Entiti perniagaanPerniagaan tidak terpisah daripada pemiliknya.Perniagaan merupakan satu badan yang sah dan terpisah daripada pemegang sahamnya
5LiabiitiTidak terhadTerhad
6Pengurusan dan kawalanPemilik sendiri dengan bantuan daripada anggota keluarga.Pekongsi aktif dengan cadangan dan idea daripada pekongsi lain.Lembaga Pengarah bertanggungjawab terhadap polisi syarikat.
Pengurusan syarikat mungkin diserahkan kepada profesional uang bukan
pemegang saham syarikat.
7Pindahan pemilikanDegan jualan perniagaan.Persetujuan daripada semua pekongsi.Saham hanya boleh dipindahmilikkan dengan persetujuan daripada semua pemegang saham.Saham boleh dipindahmilikkan secara bebas.

2 ulasan:

marry berkata...

Blogs are so informative where we get lots of information on any topic. Nice job keep it up!!
_____________________________

Dissertation Literature Review

Mark Wright berkata...

I just wanted to thank you for the contribution you have done for the readers. i have improved my knowledge so far.
Nursing Essays

Catat Ulasan